Cảm Âm Nhạc Trẻ

Cảm Âm Nhạc Hoa

Cảm Âm Dễ Thổi

Cảm Âm Nhạc Trữ Tình

Hướng Dẫn Thổi Sáo

Cảm Âm Sáo Trúc Là Gì

Cảm âm hiểu nghĩa cảm nhận âm nhạc, nhưng nói cụ thể hơn đó là việc các bạn cảm nhận âm, giai điệu nghe được và tự chơi lại bằng nhạc cụ của mình (trong đó có sáo trúc) và ghi lại ra giấy các nốt nhạc dựa trên cách bấm nốt trên sáo. Có nhiều bạn cảm âm được hoàn chỉnh khi vừa nghe xong, có nhiều bạn cảm âm được nhưng phải mò đi mò lại nhiều lần và cũng có nhiều bạn không cảm âm được. Mức cao nhất của cảm âm có thể xem là “ký âm”, là khả năng đọc thành nốt nhạc luôn sau khi nghe giai điệu mà không cần đến nhạc cụ hỗ trợ. Ký âm và xướng âm là 2 định nghĩa được dùng trong giới chuyên nghiệp, với những người được đi học chuyên, kể cả với nghành hát, đàn hay sáo, … Ký âm là ghi lại nốt nhạc khi nghe bản nhạc, xướng âm là hát nốt nhạc, cả 2 đều phải đúng cả về cạo độ lẫn trường độ. Còn cảm âm thường thì cần mò ra được nốt nhạc, còn về trường độ, người ta sẽ căn cứ vào giai điệu bài hát và nhịp phách để chơi nhạc theo.